Na przełomie marca i kwietnia najprawdopodobniej odbędzie się „Ogólnopolska narada o lasach”. Jej celem będzie wypracowanie zmian dotyczących zarządzania lasami i zwiększenie obszarów chronionych do 20 proc. Chodzi m.in. o ochronę wrażliwych terenów podmokłych. Dorożała podkreśla, że równocześnie zostaną zabezpieczone interesy polskiego przemysłu drzewnego.

“Niestety w ostatnich latach dochodziło do patologii. Gospodarka leśna prowadzona była w miejscach, które są uzdrowiskami, gdzie są cenne przyrodniczo zasoby, albo w górach” – mówi zastępca szefowej resortu klimatu. 

W związku z tym na początku stycznia resort klimatu i środowiska podjął decyzję o tymczasowym ograniczeniu wycinki na 10 obszarach (Bieszczady, Puszcza Borecka, Puszcza Świętokrzyska, Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Karpacka, Puszcza Romincka, Trójmiejski Park Krajobrazowy, a także w okolicy Iwonicz-Zdroju i Wrocławia). 

W ogólnokrajowej debacie na temat polskich lasów mają wziąć udział wszyscy: leśnicy, przemysł drzewny, samorządy, mieszkańcy, organizacje pozarządowe i aktywiści.

Wiceminister klimatu i środowiska przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że debata ma połączyć wszystkie zainteresowane lasami strony. Mikołaj Dorożała podkreślił, że „Ogólnopolska narada o lasach” nie będzie jednorazową okazją do spotkania, a konsultacje mogą potrwać nawet rok.

„Podczas jednego spotkania nie da się wypracować kompromisu i konkretnych rozwiązań dotyczących lasów. To musi być proces, który trochę potrwa. Jako maksymalny horyzont czasowy widzę kwiecień 2025 roku. To jest czas, w którym bylibyśmy w stanie wypracować rozwiązania i propozycje prawne m.in. nowej ustawy o lasach, odpowiadającej na wyzwania XXI wieku” – dodał w rozmowie z PAP Dorożała.

Zobacz też: Masowy odstrzał dzików budzi sprzeciw. Czy chodzi tylko o ASF?

Wiceminister zapowiedział też przywrócenie certyfikatu FSC. Lasy Państwowe wycofały się w ub. r. z certyfikacji, która gwarantuje, że drewno zostało pozyskane w sposób zrównoważony. Eksperci przewidywali, że rezygnacja z FSC będzie ciosem zarówno dla polskiej przyrody, jak i przedsiębiorców.

Dorożała poinformował w tym tygodniu, że wkrótce zajdą również zmiany w kwestii polowań. W planie jest m.in. objęcie niektórych gatunków ptaków zakazem polowań, zmniejszenie skali odstrzału dzików i ograniczenie polowań zbiorowych.

źródło: Interia/PAP

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.