Wybory samorządowe odbyły się 7 kwietnia 2024 roku. W ich trakcie Polacy wybrali radnych do sejmików wojewódzkich, rad gmin, powiatów, miast oraz dzielnic Warszawy. Obywatele zagłosowali również na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.  

Aby wygrać wybory w pierwszej turze i objąć funkcję włodarza danej miejscowości, kandydat musiał otrzymać więcej niż 50 proc. głosów. W niektórych przypadkach tak się jednak nie stało. Wobec tego, 21 kwietnia w poszczególnych miejscowościach odbędzie się druga tura wyborów samorządowych.

Wybory samorządowe 2024, druga tura. Ile kart dostaniemy i kiedy głos jest nieważny?

W trakcie drugiej tury wyborów samorządowych wyborca chcący oddać głos otrzyma jedną kartę do głosowania. Na niej znajdować się będą nazwiska dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali najwięcej głosów. 

Jak oddać ważny głos? Należy postawić znak „X” w kratce umieszczonej przy nazwisku jednego wybranego kandydata. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Państwową Komisję Wyborczą znak „X” to „co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki”. Informacje o sposobie oddania głosu będą uwidocznione na dole karty do głosowania.

A kiedy głos będzie nieważny? Warto to wiedzieć, zanim pójdzie się na wybory. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli wyborca postawi znak „X” w kratkach przy nazwiskach obu kandydatów bądź pozostawi kratki puste.

Wybory samorządowe 2024, II tura. Co w sytuacji, gdy jeden z kandydatów się wycofa?

Istnieje możliwość, że na karcie do głosowania będzie widniało nazwisko tylko jednego kandydata. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy drugi z kandydatów wycofa się lub utraci prawo wyborcze. 

Na karcie z nazwiskiem jednego kandydata będą umieszczone dwie kratki: jedna oznaczona słowem „TAK” oraz druga oznaczona słowem „NIE”. W przypadku wyrażenia chęci wybrania danego kandydata należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK”. W przeciwnym razie należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE”. 

W przypadku, gdy kandydat nie uzyska więcej niż połowy ważnych głosów na „TAK”, wybór wójta, burmistrza lub prezydenta miasta leży po stronie rady gminy.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.