Z sondażu United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że 43,8 proc. badanych popiera pomysł zniesienia prac domowych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Co piąty respondent ocenia inicjatywę „zdecydowanie dobrze”, a 23,6 proc. z nich „raczej dobrze”.

Zwolennicy rozwiązania nie należą jednak do większości – 51 proc. pytanych stwierdziło, że propozycja Ministerstwa Edukacji to złe posunięcie. 27,5 proc. ankietowanych oceniło pomysł „zdecydowanie źle”, z kolei 23,5 proc. „raczej źle”.

5,2 proc. respondentów nie było w stanie wskazać swojego stanowisko w tej sprawie.

Zakaz prac domowych. Sondaż: Nieco ponad połowa Polaków krytycznie o pomyśle

Pracownia podzieliła uczestników sondażu względem partii politycznych, które popierają. Z analizy rezultatów badania wynika, że najmniejsze poparcie dla inicjatywy Barbary Nowackiej wyrazili wyborcy Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Pierwsi w większości ocenili rozwiązanie „raczej źle” w 41 proc. przy 31 proc. odpowiedzi „zdecydowanie źle. Drudzy natomiast byli wyraźnie bardziej krytyczni – 58 proc. „zdecydowanie źle” przy 16 proc. „raczej źle”. Wśród wyborców Konfederacji było 18 proc. pozytywnych odpowiedzi; w przypadku PiS-u mowa o 22 proc.

Na przeciwległym biegunie ustawili się zwolennicy koalicji rządzącej – sympatycy Koalicji Obywatelskiej w 69 proc. poparli propozycję MEN (34 proc. „zdecydowanie dobrze” przy 35 proc. „raczej dobrze”). Tego samego zdania jest połowa wyborców Trzeciej Drogi (31 proc. „zdecydowanie dobrze” przy 19 proc. „raczej dobrze”), a także aż 72 proc. zwolenników Lewicy (26 proc. „zdecydowanie dobrze” przy 46 proc. „raczej dobrze”). 

Przeciwnicy zakazu to natomiast: 27 proc. sympatyków KO (18 proc. „raczej źle” przy 9 proc. „zdecydowanie źle”), 46 proc. Trzeciej Drogi (39 proc. „raczej źle” przy 7 proc. „zdecydowanie źle”) i 24 proc. Lewicy (16 proc. „zdecydowanie źle” przy 8 proc. „raczej źle”).

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.