Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie, które obecnie wynosi 4 tysiące złotych. Od lipca ma ono znacznie wzrosnąć i wynosić 150 procent pensji minimalnej. To oznacza, że osoby, które muszą zorganizować pogrzeb osobom bliskim otrzymają 6450 zł. Podniesienie wysokości świadczenia było obietnicą wyborczą Lewicy.

Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje członkowi rodziny, instytucji lub osobie obcej zajmującej się organizacją pogrzebu. W przypadku członków rodziny świadczenie jest stałe i wynosi 4 tysiące złotych. Jeśli pogrzeb organizują osoby obce (np. sąsiedzi) albo instytucje, ZUS zwraca poniesione koszty.

Kto wypłaca zasiłek pogrzebowy rolnikom?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje wszystkim niezależnie od ich sytuacji materialnej, a także tego, czy są ubezpieczeni w ZUS-ie czy KRUS-ie. Świadczenie na organizację pogrzebu mogą wypłacić obie te instytucje: ZUS albo KRUS. Osobom, które otrzymują świadczenia emerytalne z systemu powszechnego, zasiłek pogrzebowy wypłaca ZUS. Tym, który pobierają emerytury i renty rolnicze, zasiłek wypłaca KRUS.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w sytuacji zorganizowania pogrzebu:

  • osoby ubezpieczonej w ZUS
  • emeryta lub rencisty
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania
  • członka rodziny ubezpieczonego w ZUS, emeryta lub rencisty
  • osoby po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.