61 proc. punktów z języka polskiego, 63 proc. z matematyki i 78 proc. z najczęściej wybieranego języka obcego nowożytnego – angielskiego – otrzymali średnio uczniowie, którzy podchodzili do egzaminu maturalnego w maju 2024 roku. 

CKE podała też informacje o wynikach z egzaminów na poziomie rozszerzonym. O tym rozmawiamy z Marcinem Smolikiem, dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura 2024, wyniki z przedmiotów dodatkowych. „Zero punktów”

– Najbardziej niepokojące są wyniki przedmiotów dodatkowych. Niemal co piąty abiturient, który wybrał język polski na poziomie rozszerzonym, dostał z egzaminu zero punktów. W przypadku matematyki rozszerzonej – co dziesiąty – powiedział Interii Marcin Smolik.

I dodał, że „zawsze była grupa osób, która nie dostawała żadnych punktów za egzamin maturalny”.

– W przypadku matematyki było to od 2 do 4 proc. abiturientów, w tym roku jest to prawie 10 proc. – wskazał. – Trudno to wytłumaczyć, ale mamy pewne podejrzenia. Do egzaminu w nowej formule po raz pierwszy przystępowali absolwenci techników, a odsetek zer w technikach, jeśli chodzi o ten przedmiot i poziom jest bardzo duży, bo to aż 20 proc., w liceach to 4 proc. Możliwe, że tu jest przyczyna tego stanu rzeczy – ocenił.

Powiedział też, że z rozszerzonej matematyki dużo było arkuszy, w których ktoś próbował rozwiązać jakieś zadanie, ale żadnego nie kończył. Zdarzały się też arkusze po prostu puste.

Matura 2024. Wyniki. Język polski rozszerzony. „Wychodzili z sali”

Jeśli chodzi o język polski, przyczyna jest oczywista – wskazał Marcin Smolik. – Spodziewaliśmy się, że będzie spora grupa osób, która po prostu otrzyma 0 proc. punktów. Część uczniów po tym, jak zobaczyła, jakie są tematy wypracowań, a tylko wypracowanie mamy w tym arkuszu, po prostu wychodziła z sali. Maturzyści nie wiedzieli, co to jest synkretyzm, ani nie przeczytali „Sklepów cynamonowych”, które były lekturą obowiązkową. Żaden z tematów im nie podpasował i nie byli w stanie sobie poradzić – wskazał.

Dyrektor CKE powiedział jeszcze, że w przypadku języka angielskiego takie arkusze, które oceniane są na 0 proc. punktów, zdarzają się niezwykle rzadko, to 1-2 proc. wszystkich arkuszy z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Pytany o pozostałe przedmioty dodatkowe odpowiada: – Wyniki, które otrzymaliśmy, potwierdzają nasze przewidywania. Jest podobnie, jak co roku – egzaminy z przedmiotów przyrodniczych co do zasady wypadają słabiej w porównaniu do innych przedmiotów, mówię tu o biologii, chemii, fizyce. Najlepiej młodzież sobie radzi z językami obcymi. Zawsze taką niewiadomą jest geografia, ponieważ ten przedmiot wybiera dość duża grupa absolwentów techników. W tym roku wypadła przyzwoicie.

Matura, wyniki. Trzy sesje egzaminacyjne

Matura 2024 odbyła się się w dniach od 7 do 24 maja. Ci, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym, podeszli do egzaminów w sesji dodatkowej od 3 do 17 czerwca.

Pełne wyniki egzaminu maturalnego, uwzględniające trzy sesje egzaminacyjne (z maja, czerwca i poprawki z sierpnia) będą udostępnione 10 września 2024 roku.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.