– Pełniącym obowiązki nadleśniczego w Nadleśnictwie Gdańsk będzie dotychczasowy zastępca nadleśniczego Mariusz Tokarczyk – przekazał rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Jerzy Krefft. Dodał, że nowy p.o. został powołany w czwartek.

Powołanie nowego nadleśniczego ma związek z odwołaniem ze stanowiska dotychczasowego p.o. Jana Borowskiego. Decyzję podjął nowy dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Andrzej Schleser, który zastąpił na tym stanowisku, odwołanego 15 stycznia Bartłomieja Obajtka.

Zmiany w Nadleśnictwie Gdańsk. Powołano nowego nadleśniczego

Andrzej Schleser w oświadczeniu napisał, że decyzję o „cofnięciu powierzenia pełnienia obowiązków panu Janowi Borkowskiemu” podjął po zapoznaniu się z dokumentacją, dotyczącą sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwie Gdańsk.

Schleser w oświadczeniu podziękował także „załodze Nadleśnictwa Gdańsk za odważną i odpowiedzialną postawę w trudnej sytuacji„.

– Sprawa jest złożona, prowadzą ją trzy instytucje kontrolne w tym dwie z Lasów Państwowych, tj. Wydział Kontroli Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Wydział Kontroli Dyrektora RDLP oraz ministerstwo klimatu i środowiska – wyjaśnił Krefft.

Bartłomiej Obajtek a Lasy Państowe. W tle mieszkanie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało w środę, że złożono zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez b. dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Bartłomieja Obajtka. Ministerstwo stwierdziło, że jest to działanie na szkodę interesu publicznego, które zmierzają do osiągnięcia korzyści majątkowej.

W zawiadomieniu wskazano na podejrzenie popełnienia przestępstwa, polegającego na niedopełnieniu obowiązków wynikających z polecenia ministra klimatu i środowiska z 5 stycznia 2024 r. poprzez aktywne uczestniczenie w czynnościach zmierzających do sprzedaży oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu w Gdyni.

Jak wskazało ministerstwo w komunikacie, „istnieją podstawy do twierdzenia, że umowa przedwstępna jest nieważna, gdyż jest sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie”.

Sprawa dotyczy podpisania umowy przedwstępnej przed notariuszem na sprzedaż mieszkania w Gdyni, co miało miejsce po wydaniu przeze mnie nakazu wstrzymania wszelkich czynności, zmierzających do rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdującymi się w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, której do niedawna dyrektorem był Pan Obajtek” – przekazała w środę Paulina Hennig-Kloska. Wpis podsumowała w krótki sposób: „Chciwość niektórych ludzi nie zna granic”.

W komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska podkreślono, że kontrolę w Lasach Państwowych wszczęto 4 stycznia tego roku i może ona potrwać kilka tygodni.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.