W reakcji na rosnącą liczbę zwolnień grupowych rząd podejmuje kroki mające na celu wsparcie powiatów dotkniętych redukcją zatrudnienia. Planowane jest przydzielenie 50 mln zł na reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ogłosiła w poniedziałek, że Polska przeznaczy dodatkowe środki w wysokości 50 mln zł na prewencyjne działania w odpowiedzi na planowane zwolnienia grupowe, pomimo obecnej stabilnej sytuacji na rynku pracy.

Ministerstwo reaguje na niepokojące dane

„Te środki mogą być wykorzystane w przypadku konieczności, jednak chciałabym podkreślić, że obecnie nie dostrzegamy takiej potrzeby” – powiedziała minister.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło informacje dotyczące aktualnych inicjatyw podczas plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że Polska od dłuższego czasu utrzymuje się jako kraj z jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej, a sytuacja na rynku pracy jest najlepsza od 30 lat. Pomimo doniesień o planowanych zwolnieniach grupowych w polskich firmach, minister podkreśliła, że każde takie zdarzenie zasługuje na uwagę ze strony resortu pracy. W 2023 roku pracodawcy zgłosili zamiar zwolnienia grupowego dla 30 tys. pracowników, jednak faktycznie zwolniono tylko 17 tys. osób.

Zwolnienia grupowe

Ministerstwo regularnie monitoruje informacje dotyczące zwolnień w Polsce. Pomimo optymistycznej oceny sytuacji, Dziemianowicz-Bąk zdecydowała o alokacji dodatkowych 50 mln zł z rezerwy Funduszu Pracy na działania wspierające powiaty, w których planowane są zwolnienia grupowe. Środki te mogą być wykorzystane na różnorodne działania, takie jak pośrednictwo pracy, refundacja kosztów wyposażenia lub uzupełnienia stanowiska pracy dla pracodawcy, czy też na kwestie związane z podnoszeniem kwalifikacji.

Minister przypomniała również o ostatnich inicjatywach legislacyjnych, takich jak projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, projekt dotyczący sygnalistów, projekt o waloryzacji rent i emerytur, oraz regulacje dotyczące zwiększenia zasiłku pogrzebowego. Ministerstwo kontynuuje prace nad programem „Aktywny Rodzic”.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.