Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które otrzymuje rodzina lub bliscy zmarłego, którzy organizują jego pochówek. Pieniądze mają być przeznaczone na zrekompensowanie kosztów pogrzebu.

Wprowadzenie zasiłku pogrzebowego w życie nastąpiło w 2011 roku. Wówczas ustalono odgórną kwotę – 4 tysiące złotych. Wcześniej obowiązywał przepis, w ramach którego rodzinie zmarłego przysługiwał zasiłek w wysokości 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której dotyczą koszty pogrzebu. 

Mimo upływu lat i wzrostów kosztów pogrzebu w Polsce kwota 4 tys. zł nie była zmieniana. W 2024 roku ma się jednak pojawić znacząca nowelizacja przepisów. 

Zasiłek pogrzebowy zostanie podwyższony? Jaka kwota? Jest projekt

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy, która ma podwyższyć zasiłek pogrzebowy. Celem działania jest odciążenie finansowe osób finansujących pogrzeb bliskiej osoby oraz dostosowanie wysokości świadczenia do panujących realiów.

W tym celu urzędnicy przeprowadzili badania szacunkowych kosztów pogrzebowych. Według obliczeń wahają się one między 8 a 10 tys. zł w zależności od regionu kraju. Z tego powodu zasiłek pogrzebowy po zmianach miałby wzrosnąć do 7 tys. zł.

Co więcej, kwota ta nie miałaby zostać zmieniona jednorazowo. Projekt proponuje wprowadzenie corocznej, marcowej waloryzacji zasiłku pogrzebowego. Nowa wysokość świadczenia każdego roku byłaby obliczana przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.

Podwyższony ma też zostać zasiłek pogrzebowy dla rodzin zmarłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych.

Aktualizacja wysokości zasiłku pogrzebowego powinna wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw. Jednakże finansowe skutki podwyżki świadczenia obliczono z założeniem, że nowelizacja zostanie wprowadzona w życie 1 lipca 2024 roku. Mimo tego nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie dojdzie do modyfikacji.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.