Podczas wyjazdowego posiedzenia rządu w Katowicach przyjęto projekt ustawy wprowadzającej bon energetyczny i maksymalną cenę energii elektrycznej na drugie półrocze tego roku. Poinformował o tym wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. – Rozmawialiśmy o wsparciu energetycznym dla Polek i Polaków. Jest dobra decyzja rządu, bo będzie to wsparcie – powiedział wicepremier Gawkowski po wyjazdowym posiedzeniu rządu.

Przypomnijmy, że do końca czerwca br. obowiązują zamrożone ceny energii. Co nas czeka w lipcu? Projekt ustawy o bonie energetycznym zakłada, że maksymalna cena energii w drugiej połowie 2024 roku ma wynieść 500 zł za MWh dla gospodarstw domowych (wzrost z obecnych 412 zł za MWh) oraz 693 zł za MWh (tak jak dotychczas) dla jednostek samorządu, podmiotów użyteczności publicznej oraz dla małych i średnich przedsiębiorców.

Bon energetyczny. Kto otrzyma świadczenie?

Na przyznanie bonu energetycznego będą mogły liczyć gospodarstwa domowe o niskich dochodach, dla których wzrost cen do poziomu 500 zł za MWh byłby trudny do udźwignięcia. Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że rachunki większości odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych płaconych w drugiej połowie tego roku wzrosną względem pierwszej połowy o ok. 29 proc. Bon energetyczny ma złagodzić dotkliwość tego wzrostu dla mniej zamożnych konsumentów.

Bon energetyczny będzie miał wartość:

  • 300 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 400 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego;
  • 500 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa liczącego 6 lub więcej osób.

Jak przypomina serwis Interia.pl, w sytuacji gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, bon ma mieć dwukrotnie wyższą wartość. Wsparcie wyniesie wówczas 600 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 800 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego, 1000 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego i 1200 zł dla gospodarstwa liczącego 6 lub więcej osób.

Bon energetyczny będzie przysługiwał tym gospodarstwom domowym, których dochody nie przekraczają:

  • 2,5 tys. zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym;
  • 1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W ustawie przewidziano mechanizm „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Wniosek o przyznanie bonu trzeba będzie złożyć wójtowi, burmistrzowi bądź prezydentowi miasta, w formie papierowej lub elektronicznej. Termin składania wniosków to 1 sierpnia – 30 września br. Wnioski złożone po 30 września nie będą rozpatrywane.


Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.