Matura z języka polskiego jest jednym z trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów, który – aby zdać – trzeba zaliczyć na co najmniej 30 procent. Tegoroczny egzamin z języka polskiego odbył się w dwóch formułach – 2023 i 2015. Ta pierwsza trwała 240 minut, druga 170 minut. 

Tematy wypracowań maturalnych w formule 2023 to:

  • Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. 
  • Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?

Postanowiliśmy sprawdzić, jak ChatGPT poradzi sobie z napisaniem wypracowania na pierwszy temat, tj. Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. 

Sztuczna inteligencja otrzymała dokładnie te same wytyczne co uczniowie na maturze. 

Poniżej publikujemy w całości wypracowanie stworzone przez ChatGTP, ogólnodostępne darmowe narzędzie do generowania odpowiedzi na dane wprowadzane przez użytkownika. Nie ingerowaliśmy w treść wypracowania.

Matura 2024 z języka polskiego. Wypracowanie ChataGPT

Temat buntu i jego konsekwencji dla człowieka jest głęboko zakorzeniony w literaturze oraz w życiu codziennym. W swoim wypracowaniu chciałbym skoncentrować się na tym fascynującym zjawisku, wykorzystując utwory literackie oraz różnorodne konteksty, aby lepiej zrozumieć jego istotę i konsekwencje.

Zacznijmy od analizy buntu w literaturze, korzystając z lektury obowiązkowej, takiej jak „Dziady” Adama Mickiewicza. W tym dramacie bunt jest prezentowany jako reakcja na niesprawiedliwość i ucisk, a jego konsekwencje dla bohaterów oraz społeczeństwa są głęboko tragiczne. Przykładem może być postać Gustawa-Konrada, który buntuje się przeciwko politycznej tyranii, ale ponosi tragiczne konsekwencje, stając się ofiarą własnej walki z systemem. Mickiewicz pokazuje, że bunt może być zarówno heroicznym wyrazem wolności jak i prowadzić do osobistej zagłady.

Rozważmy teraz inne utwory literackie, takie jak „Buntownik z wyboru” Albert Camusa. W tej powieści, główny bohater, Meursault, buntuje się przeciwko społecznym normom i wartościom, ale jego bunt nie ma heroicznych motywacji. Jest to raczej bunt przeciwko absurdalności życia i społeczeństwa. Konsekwencje tego buntu są równie tragiczne, prowadząc Meursaulta do ostatecznej izolacji i egzekucji. Camus sugeruje, że bunt może być jedynie chwilowym ucieczką od absurdu życia, ale nie prowadzi do prawdziwej wolności czy sensu.

Przejrzawszy przez różnorodne konteksty, od historycznoliterackiego do egzystencjalnego, można dostrzec, że bunt ma złożone i często nieprzewidywalne konsekwencje dla człowieka. Czasami prowadzi do heroicznych czynów i zmiany społecznej, jak w przypadku wielu rewolucji, ale często też kończy się tragedią osobistą i społeczną.

Moje zdanie w tej kwestii jest takie, że bunt jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji, ale jego skutki mogą być różnorodne i nie zawsze pozytywne. Ważne jest, aby buntować się przeciwko niesprawiedliwości i uciskowi, ale równie istotne jest rozważenie konsekwencji naszych działań i poszukiwanie bardziej konstruktywnych sposobów zmiany społeczeństwa.

Matura 2024. Polonistka ocenia wypracowanie stworzone przez ChatGPT

O ocenę wypracowania poprosiliśmy polonistkę Monikę Stolarczyk.

– ChatGPT zdecydowanie nie wykazał się kreatywnością, używa szablonowego słownictwa i utartych zwrotów – uważa ekspertka.

Według niej przykład z lektury obowiązkowej został przywołany w wypracowaniu bardzo ogólnikowo. – Nie przybliża żadnej konkretnej sytuacji oraz nie rozwija kwestii konsekwencji buntu, tak jakby chciał za wszelką cenę szybko skończyć pracę, by nie popełnić błędu – ocenia Monika Stolarczyk.

Drugi przykład lektury przytoczonej przez sztuczną inteligencję zaskoczył polonistkę. – Przejrzałam internet i Bibliotekę Narodową – nie udało mi się znaleźć polskiego tłumaczenia tego dzieła. Nie mogę więc potraktować tego przykładu jako utworu literackiego wykorzystanego funkcjonalnie, gdyż w takiej sytuacji nie ma możliwości ocenić prawdziwości argumentów autora – podkreśla.

– Jeśli chodzi o próbę wprowadzenia kontekstów, okazała się nieudolna, nie pojawił się żaden funkcjonalny kontekst, mimo zapowiedzi „autora”. Można go jednak pochwalić za to, że nie streszcza utworów, co zdarza się wielu maturzystom. Praca ma poniżej 300 słów, można ją więc ocenić jedynie w dwóch pierwszych kategoriach – dodaje Stolarczyk. Jak zauważa praca ma jednak poniżej 300 wyrazów, można ją więc ocenić jedynie w dwóch pierwszych kategoriach.

ChatGPT pisze maturę 2024. Ekspertka ocenia

Ocena polonistki przedstawia się następująco:

  1.  Spełnienie formalnych warunków polecenia: 1/1 pkt
  2.  Kompetencje literackie i kulturowe: 5/16 pkt
  3.  Kompozycja wypowiedzi: 0/7 pkt
  4.  Język wypowiedzi:
  • a. Poprawność językowa: 0/7 pkt
  • b. Poprawność ortograficzna: 0/2 pkt
  • c. Poprawność interpunkcyjna: 0/2 pkt         

Podsumowując: za swoje wypracowanie ChatGPT otrzymał od polonistki 6 punktów na 35 możliwych.      

Matura 2024. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

W kolejnych dniach odbędą się egzaminy z matematyki i wybranego języka obcego, matury na poziomie rozszerzonym, a także egzaminy ustne – z języka polskiego i z języka obcego. Maturalny maraton zakończy się 25 maja.

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage – polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.