Jest kolejne potwierdzenie na to, że Polacy bez większego entuzjazmu podchodzą do kwestii skrócenia tygodnia pracy w Polsce.

IBRiS na zlecenie Radia ZET postawił respondentom pytanie następującej treści: „Czy poparłby/aby Pan/i wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy, przy utrzymaniu dotychczasowego wynagrodzenia?”. Z sondażu wynika, że jedynie 47 proc. ankietowanych popiera ten pomysł, z czego „zdecydowanie tak” odpowiedziało 19,2 proc. badanych. Na „nie” jest niespełna 39 proc. respondentów, z czego prawie 24 proc. udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie nie”. 14 proc. ankietowanych nie ma na ten temat zdania.

Czterodniowy tydzień pracy. 30-latkowie przeciw

Twórcy badania zwracają uwagę, że najwięcej przeciwników skracania tygodnia pracy jest wśród 30-latków. Aż 52 proc. ankietowanych z grupy wiekowej 30-39 lat, wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie” (46 proc.). Bardziej entuzjastycznie do pomysłu wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy podchodzą 40-latkowie. W grupie wiekowej 40-49, aż 70 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”.

O skrócenie tygodnia pracy, ale w wariancie modelu 35 godzin pracy w tygodniu (złożenie projektu ustawy w tej sprawie zapowiadała Lewica) pytała Polaków niedawno agencja SW Research na zlecenie naszej redakcji. W tym wypadku odsetek pozytywnych odpowiedzi był nieco większy. Na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za skróceniem tygodnia pracy o 5 godzin, przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia?” 60,4 proc. odpowiedziało „tak”. 19,6 proc. ankietowanych było przeciw, a nieznacznie więcej, bo 19,9 proc. udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dniach 24-25.05.2024 r. metodą CATI na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1071 osób.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.