Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała przypomniał w rozmowie z PAP, że w MKiŚ powstaje specjalny zespół, w którego pracach będą brać udział myśliwi, przedstawiciele nauki, organizacji przyrodniczych. Zadaniem tego zespołu będzie wypracowanie zmian odnośnie polowań w Polsce.

Zmiany w polowaniach w Polsce. Wiceminister: zaczną się od ptaków

Dorożała wyjaśnił, że zmiany mają dotyczyć trzech „komponentów” – ptaków, ssaków oraz kwestii etycznych. Pierwsze spotkanie ma dotyczyć spraw ochrony ptactwa.

Nie wycofuję się postulatu objęcia części ptaków łownych moratorium i to będzie kluczowym przedmiotem pierwszego spotkania zespołu. Zwróciłem się z do Państwowej Rady Ochrony Przyrody o dodatkowe rekomendacje w tej sprawie” – podkreślił wiceminister.

Koalicja „Niech żyją!” od lat apeluje o wprowadzenie zakazu polowań na 13 gatunków dzikich ptaków. Są to trzy gatunki gęsi: gęś gęgawa, białoczelna i zbożowa; cztery gatunki kaczek – głowienka, czernica, cyraneczka i krzyżówka. Oprócz tego jest łyska, bażant, kuropatwa, słonka i gołąb grzywacz, na które obecnie myśliwi mogą polować. Organizacje ekologiczne powołują się m.in. na badania przyrodników, według których liczebność niektórych gatunków dzikiego ptactwa drastycznie spadła w ciągu ostatnich dekad.

Kłusownictwo i polowania na ssaki

Dorożała poinformował, że zespół ma również dyskutować na temat ograniczenia kłusownictwa. „Będę chciał się spotkać w tej sprawie m.in. ze Strażą Łowiecką. Pierwsze spotkanie w sprawie kłusownictwa pod Warszawą odbyliśmy już miesiąc temu. Mamy w kraju 49 okręgów łowieckich, blisko 5000 obwodów w 16 województwach, a grupa kilkudziesięciu osób ze Straży, to jest zdecydowanie za mało, aby skutecznie walczyć z patologiami. Oczekuję w tej materii maksymalnej aktywności ze strony PZŁ” – wskazał.

Dodał, że na kłusownictwo uczulona ma zostać też policja. „Chodzi o wyposażenie jej w odpowiednią wiedzę ws. legitymowania, typowania podejrzanych osób, sprawdzania bagażników, dokumentów. Często osoby kłusujące podają się za myśliwych, a ich legitymacje członkowskie PZŁ są już dawno nieważne” – powiedział wiceminister.

Drugim komponentem, jakim ma zajmować się zespół, będą sprawy dotyczące ssaków i łowiectwa.

Wiceminister ponownie podkreślił, że nie ma szans na zniesienie moratorium na łosia, które obowiązuje od 2001 r. Od tego czasu obowiązuje całoroczny okres ochronny i zakaz odstrzału tych zwierząt. W kolejnych latach jednak pojawiały się inicjatywy, aby umożliwić strzelanie do łosi, tłumacząc to m.in. rosnącą liczbą wypadków drogowych z udziałem tych zwierząt.

Dorożała dodał, że w obszarze ssaków, a także etyki łowieckiej, jest również kwestia wprowadzenia okresu ochronnego dla ciężarnych loch dzików. Zauważył on jednocześnie, iż sami myśliwi wraz z PZŁ sygnalizowali taką potrzebę. „Potrzebujemy też zmiany przepisów umożliwiających odławianie i wywożenie dzików z dala od miast. Samorządowcy apelują do mnie w tej sprawie. To zadanie resortu rolnictwa” – dodał.

Według wiceministra należy także wzmocnić prewencję w kwestii wilków. Są one pod ochroną i polowania na te zwierzęta są zabronione. Dopuszcza się jednak ich odstrzał w wyjątkowych okolicznościach, a zgody na eliminację pojedynczych sztuk wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

„Chcemy zachęcać do tego, by starać się nie iść na skróty poprzez odstrzał, tylko zwiększyć prewencję poprzez odstraszanie, lepsze zabezpieczanie żywego inwentarza. Istotną informacją jest też to, że wraz ze wzrostem liczebności wilków liczba szkód od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. w Europie mamy ok. 15 tys. wilków, które dzielą przestrzeń z setkami milionów ludzi, oczywiste jest, że ryzyko związane z atakiem wilków na człowieka jest znikome” – zaznaczył.

Wiceminister dodał, że w kwestiach etycznych będzie rozmawiać z myśliwymi o polowaniach na jelenie w czasie rykowiska. „Ta metoda polowań budzi ogromne kontrowersje społeczne” – podsumował.

Mikołaj Dorożała: Doświadczam ogromnej fali hejtu ze środowiska myśliwychmateriały prasowe

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.