– Studenci w Polsce najczęściej szukają miejsc, w których mogą się rozwijać. Na to najczęściej zwracają uwagę w ofertach pracy, ważne jest dla nich to, żeby pierwsze doświadczenia dawały im dobry start, żeby mogli się rozwijać i by firma zadbała o ich szkolenie – powiedziała w wywiadzie dla Wprost.pl Anna Rosołowska.

Widełki wynagrodzeń

Jak wynika z badania, choć wysokość wynagrodzenia nie jest dla większości studentów najważniejsza, to już podanie widełek płacowych w ogłoszeniu o pracę zupełnie zmienia postrzeganie oferty. Informacja o oferowanym wynagrodzeniu jest aktualnie najważniejszym elementem wpływającym na atrakcyjność oferty pracy wśród studentów, wybranym przez 78 proc. respondentów.

Kolejne ważne elementy (jak możliwość pogodzenia pracy ze studiami czy możliwość zdobycia doświadczenia) to wciąż ważne aspekty, jednak mocno odstają (kolejno o 17 i 22 punkty procentowe) od widełek.

Lokalizacja ma znaczenie

Choć wielu studentów chętnie podejmuje się pracy zdalnej czy hybrydowej, w której grafik jest elastyczny i daje możliwość pogodzenia pracy ze studiami, lokalizacja firmy wciąż jest istotnym czynnikiem, branym pod uwagę przy wyborze pierwszej pracy.

Aż 61 proc. respondentów zadeklarowało, że poszukuje informacji o lokalizacji pracodawcy. Jest to czynnik, który ma większe znaczenie niż chociażby opinie na temat firmy (55 proc. respondentów). Być może to fakt, że staże (którymi zwykle zainteresowani są studenci) często odbywają się stacjonarnie, być może ważna jest bliskość uczelni lub wygodnych połączeń komunikacji publicznej (ponad 40 proc. biorących udział w badaniu nie mieszka w miejscowości, w której studiuje).

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.