Polska plasuje się w czołówce krajów, w których pracuje się najwięcej w Europie. Według szacunków Eurostatu zajmujemy drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby przepracowanych godzin w tygodniu ze średnią 40,4 godz. Dla porównania: we Francji od 2002 roku obowiązuje 35-godzinny model pracy, a Holendrzy pracują 33,2 godz. tygodniowo. ClickMeeting, platforma do spotkań online, postanowiła sprawdzić, jak na wyzwania związane z ewentualnym skróceniem czasu zapatrują się Polacy.

Polacy za 4-dniowym tygodniem pracy

Zdaniem 68 proc. Polaków wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy po 8 godzin dziennie byłoby lepszym rozwiązaniem niż 5 dni po 6,4 godziny. To drugie rozwiązanie wybrałoby 23 proc. osób, a 9 proc. nie ma na ten temat wyrobionej opinii. Ankietowani zostali również zapytani w pytaniu wielokrotnego wyboru o ewentualne skutki wprowadzenia 4-dniowego modelu pracy. Respondenci odpowiedzieli, że ich zdaniem dochody zarówno pracowników jak i firm pozostaną na tym samym poziomie (40 proc. wskazań), pracownicy zarobią mniej (15 proc.), zarówno pracownicy jak i pracodawcy zarobią więcej (14 proc.), obie grupy otrzymają mniej (12 proc.), nie ma zdania na ten temat (11 proc.), pracodawcy zarobią mniej (10 proc.), większe dochody osiągną wyłącznie przedsiębiorcy (8 proc.). Z kolei 7 proc., twierdzi, że 4-dniowy tydzień pracy zwiększy jedynie zarobki pracowników.

Praca zdalna / hybrydowa i automatyzacja a 4-dniowy tydzień pracy

Wprowadzenie skróconego tygodnia pracy może być kluczowe w kwestii poprawy efektywności pracowników w firmach. Aby stało się to jednak możliwe, istotne jest korzystanie z nowoczesnych technologii oraz narzędzi do automatyzacji. Ankietowani w badaniu ClickMeeting wskazali, że jeżeli nie byłoby możliwości wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy, to dodatkową motywacją byłoby oferowanie pracy zdalnej / hybrydowej (54 proc.), 28 proc. nie ma zdania na ten temat, a 18 proc. uważa, że nie motywowałoby ich to bardziej do wykonywania obowiązków. Respondenci zostali zapytani również o to, czy Polacy chętnie wykorzystują nowoczesne, cyfrowe narzędzia do pracy. Nawet 68 proc. sądzi, że tak, 16 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat, 10 proc. uważa, że niechętnie, a 6 proc. twierdzi, że nie mamy możliwości i czasu, aby się tym zająć.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.