Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym był obowiązkowy dla wszystkich zdających maturę. Test rozpoczął się 7 maja o godzinie 9. W przypadku formuły 2023 uczniowie mieli do dyspozycji 240 minut, z kolei zgodnie z formułą 2015 – 170 minut.

Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się z kolei 20 maja o godzinie 9. W formule 2023 uczniowie będą mieli na rozwiązanie zadań 210 minut. 180 minut przewidziano dla maturzystów mierzących się z formułą 2015.

Matura 2024 z języka polskiego. Jak wygląda?

Matura z języka polskiego w 2024 roku w formule 2023 składa się z trzech części. Pierwsza to język polski w użyciu, która obejmuje czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną oraz notatkę syntetyzującą. Są to głównie zadania otwarte.

Druga część obejmuje test historycznoliteracki, w którym sprawdzana jest znajomość problematyki lektur obowiązkowych. Trzecia – ostatnia część egzaminu – to wypracowanie.

Matura w formule 2015 składa się z dwóch części. W pierwszej zadania przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną weryfikować mają czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad oraz umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną. Część druga obejmuje wypracowanie.

Matura z języka polskiego. Doszło do incydentu

Krótko po starcie egzaminu z języka polskiego w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia mające przedstawiać arkusze maturalne. Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że tematy wypracowań maturalnych dotyczyły zagadnień buntu i relacji z drugą osobą.

Jak dodał szef CKE, osoba ta wniosła na salę – wbrew regulaminowi – telefon komórkowy, a następnie sfotografował arkusz. Egzamin zdającego został unieważniony. Tożsamość maturzysty udało się ustalić, bo na zdjęciach, które wykonał, uwieczniony został także jego numer PESEL.

Matura 2024. Arkusz CKE i rozwiązania w Interii

Interia każdego dnia będzie publikować arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Arkusze CKE z wybranych przedmiotów wraz z proponowanymi odpowiedziami będzie można znaleźć u nas już po zakończonych egzaminach, codziennie około godziny 14:00.

Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiąże dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym „Matura 2024” w zakładce „Arkusze”

Matura 2024: Termin dodatkowy, poprawkowy, wyniki

Dla osób, które z różnych, uzasadnionych przyczyn nie mogą w majowym terminie podejść do matury, przewidziano terminy dodatkowe: od 3 do 17 czerwca 2024 roku. Jeśli chodzi o egzaminy poprawkowe, będą one przeprowadzane w dniach od 20 do 21 sierpnia 2024 roku.

Wyniki matury 2024 zostaną ogłoszone w całym kraju 9 lipca. Rezultaty egzaminu poprawkowego absolwenci poznają 10 września 2024 roku. 

Najnowsze informacje dotyczące matury 2024 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym – kliknij!

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage – polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły! 

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.