Matura 2024. Jedna ważna zmiana

Największe zmiany w porównaniu z poprzednim rocznikiem obejmą uczniów kończących właśnie pięcioletnie technikum – absolwenci tych szkół po raz pierwszy będą zdawali matury w nowej formule (formuła 2023). W porównaniu z obowiązującą wcześniej „formułą 2015” różnice są diametralne i obejmują m.in.: 

  • różny czas trwania egzaminów;
  • inna liczba zadań, a przez to inna punktacja;
  • różnice w zakresie materiału (np. rezygnacja z zadania dot. brył obrotowych na podstawie z matematyki);
  • zmieniona forma matury ustnej z polskiego.

Absolwenci liceów ogólnokształcących zdawali egzamin w nowej formule już w ubiegłym roku. 

Przechodząc do nowości, które obejmą wszystkich tegorocznych maturzystów, najważniejsza zmiana dotyczy wymaganej liczby członków składu nadzorującego przebieg egzaminu. Do tej pory dwie osoby mogły pilnować maksymalnie pięciu zdających. 

Teraz para nauczycieli będzie mogła nadzorować aż 15 osób. Jest to odpowiedź na pojawiający się coraz częściej problem z obsadzeniem komisji maturalnych wynikający z braków kadrowych w systemie oświaty. 

Modyfikacji uległy też zasady egzaminu maturalnego z łaciny. Od tego roku uczniowie, którzy wybiorą ten przedmiot (w 2023 było to 137 osób) na część pisemną będą mieli 120, a nie jak jeszcze rok temu 180 minut. Zmiany dotkną też kilku innych przedmiotów – sposobu ich oceniania i treści zadań. 

Zdający wiedzę o społeczeństwie zamiast jednego wypracowania napiszą dwie wypowiedzi (np. pozew, zażalenie, apelację na podstawie materiałów źródłowych). Z kolei maturzyści zdający historię będą musieli napisać wypracowanie dłuższe o 200 wyrazów (500 zamiast 300). Na egzaminach z przedmiotów ścisłych ma pojawić się więcej zadań sprawdzających umiejętność korzystania z wykresów i tabel, a także uzupełniania ich treści o własną wiedzę.

Zmiany na maturze 2024. Co wiemy o egzaminach w kolejnych latach?

Kolejne zmiany w egzaminach maturalnych będą wprowadzane w następnych latach. 

Już w roku szkolnym 2024/25 arkusze zostaną ułożone na podstawie podstawy programowej, a nie jak w tym i poprzednim roku, wymagań egzaminacyjnych. Wbrew pozorom to dwa różne zakresy materiału – choć trudno o dokładne obliczenia, eksperci szacują, że obowiązujące obecnie wymagania egzaminacyjne są o 20-25 proc. „chudsze” niż podstawa. To niewątpliwe ułatwienie było efektem zamieszania, które do systemu edukacji wprowadziła pandemia COVID-19. Wymagania obniżono, ponieważ nauka zdalna i związane z nią ograniczenia utrudniały uczniom skuteczne przyswajanie wiedzy.

W 2025 roku pojawi się też długo zapowiadany obowiązek uzyskania co najmniej 30 proc. z wybranego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Do tej pory obowiązkowe jest przystąpienie do rozszerzenia, jednak nie określa się dla niego progu zdawalności.

Zmiany dotkną też przedmiotów na poziomie podstawowym – na maturze z języka polskiego nie będzie już obowiązywać okrojona lista lektur. Zmienią się także zasady punktacji i limity dopuszczalnej liczby błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i językowych.

Przywoływane wcześniej rozporządzenie zapowiada też jedną bardzo dużą zmianę, która wejdzie w życie w roku szkolnym 2026/27. Wtedy uczniowie liceów ogólnokształcących po raz pierwszy będą mieli okazję podejść do egzaminu z nowego przedmiotu – biznesu i zarządzania. Uczniowie techników i szkół branżowych II stopnia będą mogli przystąpić do niego od roku 2027/28.

Matura 2024. Terminy egzaminów i ogłoszenia wyników

Do 7 lutego tegoroczni maturzyści mają czas na nanoszenie ewentualnych zmian w deklaracjach. Tydzień później (14 lutego) upływa termin składania oświadczeń o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań warunków lub formy egzaminu maturalnego. 

Egzaminy pisemne w terminie głównym w 2024 roku odbędą się w dniach 7-24 maja. Egzaminy ustne będą przeprowadzane w dniach 7-16 i 20-25 maja. Dokładne daty dla matur obowiązkowych na poziomie podstawowym to:

  • język polski – 7 maja 2024, godz. 9:00;
  • matematyka – 8 maja 2024, godz. 9:00;
  • język obcy nowożytny – j. angielski 9 maja 2024, godz. 9:00 (pozostałe języki o godzi 14:00).

Terminy dodatkowe przewidziano na 3-17 czerwca.

Wyniki egzaminów tegoroczni maturzyści powinni poznać we wtorek, 9 lipca 2024 roku.

Maturzyści! Informujemy, że po zakończonych egzaminach maturalnych na stronach Interii będziemy publikowali arkusze CKE wraz z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych ekspertów. Każdego dnia po maturze z danego przedmiotu będziecie mogli u nas sprawdzać, jakie są poprawne odpowiedzi. Bądźcie z nami! 

Najnowsze informacje dotyczące matury 2024 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym – kliknij

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.