Matura 2024. Kiedy egzamin z języka polskiego?

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla wszystkich zdających maturę. Test rozpocznie się 7 maja 2024 roku o godzinie 9. W przypadku formuły 2023 uczniowie będą mieć do dyspozycji 240 minut, z kolei zgodnie z formułą 2015 – 170 minut.

Na egzamin warto wybrać się odpowiednio wcześnie, by się nie spóźnić – gdy arkusze zostaną rozdane, drzwi do sali egzaminacyjnej są zamykane.

Jeśli uczeń z ważnego powodu nie będzie mógł napisać testu w pierwotnym terminie, po spełnieniu formalności może przystąpić do niego w terminie dodatkowym. Ten wyznaczono na 3 czerwca na godz. 9. Z kolei egzamin poprawkowy zaplanowano na 20 sierpnia.

Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się z kolei 20 maja o godzinie 9. W formule 2023 uczniowie będą mieli na rozwiązanie zadań 210 minut. 180 minut przewidziano dla maturzystów mierzących się z formułą 2015.

Matura 2024. Egzamin z języka polskiego. Dwie formuły

Matura 2024 z języka polskiego na poziomie podstawowym przeprowadzona zostanie – jak już wspomnieliśmy – w dwóch formułach. Formuła 2015 dostosowana jest do wymogów egzaminacyjnych dotyczących uczniów, którzy uczyli się w gimnazjum. 

Natomiast formuła 2023 uwzględnia zmiany w systemie po likwidacji gimnazjów. Dotyczy ona absolwentów czteroletniego liceum oraz pięcioletniego technikum. Zdecydowana większość absolwentów będzie zdawać maturę na nowych zasadach.

W przypadku obydwu formuł mamy do czynienia z progiem zdawalności. Aby zdać egzamin maturalny 2024 z języka polskiego na poziomie podstawowym abiturient musi uzyskać z niego co najmniej 30 procent możliwych do zdobycia punktów.

Matura 2024 z języka polskiego – dwie formuły. Jak wygląda egzamin?

Matura z języka polskiego w 2024 roku w formule 2023 składa się z trzech części. Pierwsza to język polski w użyciu, która obejmuje czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną oraz notatkę syntetyzującą. Są to głównie zadania otwarte.

Druga część obejmuje test historycznoliteracki, w którym sprawdzana jest znajomość problematyki lektur obowiązkowych. Trzecia – ostatnia część egzaminu – to wypracowanie.

Matura w formule 2015 składa się z dwóch części. W pierwszej zadania przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną weryfikować mają czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad oraz umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną. Część druga obejmuje wypracowanie.

Język polski. Matura 2024 – ile punktów można zdobyć?

W przypadku matury 2024 z języka polskiego na poziomie podstawowym można zdobyć 60 punktów.

W części pierwszej do zgromadzenia jest 10 punktów. W części drugiej 15 punktów. Najwięcej – 35 punktów – zdobyć można za wypracowanie w części trzeciej.

Maturzyści przystępujący do egzaminu w formule 2015 do zdobycia mają 70 punktów. W pierwszej części arkusza uzyskać można maksymalnie 20 punktów, z kolei za drugą – wypracowanie – uczeń uzyskać może 50 punktów.

Matura 2024 – lista lektur, poziom podstawowy

Wymagania z języka polskiego obejmują kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi, samokształcenie, czyli korzystanie z różnych źródeł informacji i dokonywanie oceny ich rzetelności. Ważną częścią przygotowań jest lista lektur przewidziana dla zdających egzamin na poziomie podstawowym:

 • Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja; 
 • Sofokles, Antygona; 
 • Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich; 
 • William Szekspir, Makbet; 
 • Molier, Skąpiec; 
 • Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod; Dziady cz. III; 
 • Juliusz Słowacki, Kordian; 
 • Bolesław Prus, Lalka; 
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis; 
 • Henryk Sienkiewicz, Potop; 
 • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara; 
 • Stanisław Wyspiański, Wesele; 
 • Stefan Żeromski, Przedwiośnie; 
 • Tadeusz Borowski, opowiadania: Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli; 
 • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat; 
 • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem; 
 • Albert Camus, Dżuma; 
 • George Orwell, Rok 1984; 
 • Sławomir Mrożek, Tango; 
 • Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą Edek (z tomu Prawo prerii); 
 • Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 • Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 • Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach).

Prócz tego niektóre dzieła literackie maturzyści powinni znać we fragmentach:

 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami; Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;
 • Homer, Iliada (fragmenty); 
 •  Lament świętokrzyski (fragmenty);
 • Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
 • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty); 
 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 • Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 • Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty).

Matura 2024, język polski. Co zabrać ze sobą na egzamin?

Dowód osobisty lub paszport – dokumenty te są niezbędne, by potwierdzić tożsamości osoby zdającej. Warto pamiętać, że prawo jazdy lub legitymacja szkolna nie są wystarczające, ponieważ – zgodnie z prawem – nie są to dokumenty tożsamości.

Prócz tego podstawowym elementem wyposażenia maturzysty jest oczywiście długopis z czarnym atramentem.

Na egzamin nie wolno wnosić jedzenia czy napojów – oprócz butelki z wodą. Osoby chore mogą mieć przy sobie niezbędny sprzęt medyczny i leki. Sytuacja taka wymaga wcześniejszego poinformowania komisji egzaminacyjnej.

Na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3/mp4, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Konsekwencją wniesienia na salę urządzeń podanych przez CKE jest unieważnienie egzaminu danej osoby, niezależnie od tego czy korzystała z telefonu, czy po prostu miała go przy sobie.

W 2024 roku wyniki egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone w formie cyfrowej, za pośrednictwem Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika. Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem sieci już 9 lipca 2024 roku o godzinie 8:30.

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage – polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły! 

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.