Już we wtorek o godzinie 9 ruszy maturalny maraton. W pierwszej kolejności tegoroczni abiturienci zmierzą się z zadaniami z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Po egzaminie opublikujemy arkusze CKE z proponowanymi odpowiedziami naszych ekspertów – można znaleźć je tutaj. 

Matura z polskiego to jeden z obowiązkowych egzaminów pisemnych z progiem zdawalności – aby pozytywnie zaliczyć test uczeń musi zdobyć co najmniej 30 procent punktów. 

W 2024 roku matura pisemna z języka polskiego odbędzie się w dwóch formułach – formule 2023, która potrwa 240 minut i formule 2015, podczas której uczniowie będą mieć na rozwiązanie zadań 170 minut.

Matura 2024, język polski na poziomie podstawowym

Z testem w formule 2023 (tzw. nowej) zmierzą się absolwenci czteroletniego liceum oraz pięcioletniego technikum. Formuła 2015 (tzw. stara) dostosowana jest do wymogów egzaminacyjnych dotyczących uczniów, którzy uczyli się w gimnazjum.

Nowa formuła składa się z trzech części, które obejmują język polski w użyciu, test historycznoliteracki i wypracowanie (w sumie maksymalnie 60 punktów). Z kolei formułę 2015 tworzą zadania weryfikujące umiejętności i wiedzę maturzysty, a także wypracowanie (w sumie maksymalnie 70 punktów).

Na egzamin pisemny z języka polskiego należy zabrać ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport, a także długopis z czarnym atramentem. Można mieć ze sobą także butelkę wody. Zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, za co ukaranym można zostać poprzez unieważnienie egzaminu.

Matura 2024 z języka polskiego. Jakich zadań się spodziewać?

Jakich zadań abiturienci mogą spodziewać się na tegorocznym egzaminie?

Wymagania z języka polskiego obejmują kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi, samokształcenie, czyli korzystanie z różnych źródeł informacji i dokonywanie oceny ich rzetelności.

Matura 2024 z języka polskiego w nowej formule składa się z trzech części. W pierwszej – język polski w użyciu – znajdują się dwa teksty nieliterackie oraz zadania, które trzeba rozwiązać na ich podstawie, a także notatka syntetyzująca.

Następnie uczeń musi wypełnić test historycznoliteracki. Na podstawie podanych fragmentów tekstów z różnych epok maturzysta rozwiązuje poszczególne zadania, wykazując się wiedzą z historii literatury i lektur. Ostatnia część to wypracowanie. Uczeń ma za zadanie stworzyć wypowiedź argumentacyjną na jeden z dwóch podanych tematów.

Inaczej prezentuje się egzamin maturalny w formule 2015. Składa się on z zadań opartych na dwóch tekstach źródłowych, które sprawdzają umiejętność czytania ze zrozumieniem i argumentowania, a także posługiwania się poprawną polszczyzną. Druga część to wypracowanie.

Matura 2024 z języka polskiego. Za to zadanie możesz uzyskać najwięcej punktów

Na maturze z języka polskiego najwięcej punktów można zdobyć właśnie z wypracowania. Zadanie zawiera dwa tematy, które są tezą do rozważań nad danym zagadnieniem. 

Po wybraniu jednego z nich uczeń musi przekazać swoje rozważania, odwołując się do jednej z wybranych samodzielnie lektur obowiązkowych. Polonista z jednego z łódzkich liceów Piotr Szwed w rozmowie z Interią radził jednak, by w miarę możliwości powołać się np. na dwie pozycje. 

– Oczywiście jeśli pasuje to do tematu – wyjaśnia. – Jeśli pierwszy przykład, na który się powołają, nie będzie do końca trafiony, zawsze jest szansa, że drugi przykład będzie lepszy – podpowiadał.

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage – polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.