Od kilku dni mamy do czynienia z aferą wokół wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Okazuje się, że środki te niekoniecznie trafiały na cele związane z tym, do czego fundusz został powołany.

Afera uderza w Suwerenną Polskę, ugrupowanie Zbigniewa Ziobry, które od dekady (wcześniej pod nazwą Solidarna Polska) jest w sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością w ramach projektu Zjednoczonej Prawicy. Choć działacze PiS próbują dystansować się od sprawy, może się okazać, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego padnie jej ofiarą.

PiS straci subwencję?

Z nieoficjalnych ustaleń Money.pl wynika, że wydatki z Funduszu Sprawiedliwości zostaną sprawdzone przez Krajowe Biuro Wyborcze i Państwową Komisję Wyborczą. Odbędzie się to w ramach kontroli sprawozdań za ostatnią kampanię parlamentarną. – Oczywiście, że będziemy to sprawdzać. Widzimy przecież, co się dzieje – mówi portalowi jeden z urzędników zajmujących się wyborczymi kontrolami.

Rozmówca portalu podkreśla, że na dziś „trudno ocenić, czy sytuacja będzie mieć wpływ na rozliczenie sprawozdania komitetu PiS”.

Serwis zwraca uwagę, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy finansowaniu kampanii np. z powodu wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości, PiS grozi utrata przez sporej część subwencji partyjnej.

Zgodnie z przepisami konsekwencje odrzucenia sprawozdania finansowego to m.in. zmniejszenie kwoty przysługującej dotacji podmiotowej i zmniejszenie kwoty subwencji na działalność statutową partii lub utrata prawa do subwencji. W poprzedniej kadencji PiS otrzymało z tego tytułu 23,5 mln zł.

Krajowe Biuro Wyborcze (KBW) w komentarzu dla Money.pl podkreśla, że „wszelkie informacje” mogące mieć wpływ na ocenę gospodarki finansowej partii politycznych czy komitetów wyborczych są wykorzystywane w trakcie badania sprawozdań. – W wyniku badania sprawozdanie może zostać przyjęte bez zastrzeżeń, przyjęte ze wskazaniem uchybień lub odrzucone w przypadkach określonych przepisami wskazanych ustaw. Następuje to w drodze postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej, które opatrzone jest uzasadnieniem wskazującym podstawy faktyczne i prawne rozstrzygnięcia. Na postanowienia odrzucające sprawozdanie służy partii czy komitetowi skarga do Sądu Najwyższego – podkreśla biuro prasowe KBW.

Kontrola sprawozdań ma zakończyć się w lipcu.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.