Wtorek 7 maja to pierwszy dzień matur 2024. Absolwenci szkół średnich o 9:00 przystąpili do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

W przypadku formuły 2023 uczniowie mieli do dyspozycji 240 minut, z kolei zgodnie z formułą 2015 – 170 minut. W Interii o godzinie 14:00 opublikowaliśmy arkusze CKE, a nasi eksperci rozwiązali dla maturzystów wszystkie zadania. Arkusze CKE i odpowiedzi są dostępne TUTAJ.

Krótko po starcie egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy maturalnych. Okazało się, że jeden ze zdających – wbrew regulaminowi – wniósł na salę telefon. Jak przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna, egzamin tej osoby został unieważniony. Więcej o tej sprawie można przeczytać tutaj.

Matura 2024: „Przeciek” egzaminu z języka polskiego. Tematy rozprawki

Dzięki „przeciekowi” z sali egzaminacyjnej szybko poznaliśmy tematy wypracowania matury w formule 2023. Wersję tę potwierdzili także pierwsi wychodzący z sali maturzyści.

Tematy wypracowań maturalnych w formule 2023 to:

  • Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. 
  • Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?

Z kolei maturzyści zdający w formule 2015 mieli do wyboru trzy tematy. W przypadku pierwszego do polecenia dołączono fragment III części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Do drugiego tematu fragment „Potopu” Henryka Sienkiewicza, a do trzeciego utwór „Ulga na wiosnę” Urszuli Kozioł.

Aby zdać maturę 2024 z języka polskiego, maturzysta musi uzyskać co najmniej 30 proc. możliwych do zdobycia punktów. W przypadku arkusza opracowanego w formule 2023 do zgromadzenia abiturienci mieli maksymalnie 60 punktów, a w formule 2015 – 70 punktów.

Matura 2024: Termin dodatkowy, poprawkowy, wyniki

Dla osób, które z różnych, uzasadnionych przyczyn nie mogą w majowym terminie podejść do matury, przewidziano terminy dodatkowe: od 3 do 17 czerwca 2024 roku. Jeśli chodzi o egzaminy poprawkowe, będą one przeprowadzane w dniach od 20 do 21 sierpnia 2024 roku.

Wyniki matury 2024 zostaną ogłoszone w całym kraju 9 lipca. Rezultaty egzaminu poprawkowego absolwenci poznają 10 września 2024 roku. 

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.