W kwietniu 35 proc. badanych opowiedziało się jako zwolennicy rządu Donalda Tuska, 37 proc. jako przeciwnicy, a 25 proc. zadeklarowało obojętność – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Oznacza to, że w zeszłym miesiącu nieznacznie obniżyła się zarówno liczba zwolenników, jak i przeciwników rządu.

W kwietniu o 2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania z marca obniżyła się liczba zwolenników rządu Donalda Tuska – poparcie zadeklarowało 35 proc. respondentów. Spadł także odsetek (o 1 pkt proc.) przeciwników gabinetu Donalda Tuska – do 37 proc. Odsetek badanych deklarujących obojętność wobec rządu to 25 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).

Jak zauważa CBOS, w odróżnieniu od stycznia i lutego rząd ma więc, tak jak w marcu, minimalnie więcej przeciwników niż zwolenników.

Polacy o rządzie Donalda Tuska. Minimalne różnice między krytykami a zwolennikami

Sondaż wskazuje, że istotne różnice w stosunku do rządu zauważalne są pomiędzy elektoratami partii politycznych.

Najwyższym poparciem rząd cieszy się wśród wyborców KO (89 proc.), w nieco mniejszym stopniu popierany jest również przez elektoraty dwóch pozostałych ugrupowań tworzących rząd – Lewicy (69 proc.) i Trzeciej Drogi (60 proc.). Natomiast przeciwnicy rządu dominują wśród sympatyków obecnej opozycji – PiS (82 proc.) i Konfederacji (75 proc.).

Z badania wynika, że wzrósł odsetek negatywnych ocen ogólnego bilansu czteromiesięcznej działalności rządu (45 proc., wzrost o 2 punkty), podczas gdy liczba ocen pozytywnych pozostała na dotychczasowym poziomie (41 proc.).

Polacy o rządzie Donalda Tuska. „Lekko narasta krytycyzm”

CBOS zauważył, że praktycznie nie uległy zmianie opinie o polityce gospodarczej rządu. Nieznacznie wzrosła liczba pesymistów sądzących, że polityka rządu nie stwarza szans na poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce (44 proc., wzrost o 1 punkt), przy utrzymującym się na tym samym poziomie odsetku optymistów wierzących w możliwość poprawy (43 proc.).

Dodano, że w kwietniu również w społecznym wizerunku premiera obserwujemy jedynie bardzo małą zmianę. Po marcowym, niewielkim pogorszeniu notowań minimalnie wzrosła liczba deklaracji zadowolenia z tego, że Tusk stoi na czele rządu (41 proc., wzrost o 1 punkt), a jednocześnie zmalał odsetek niezadowolonych (48 proc., spadek o 1 punkt).

Jak podsumował CBOS, w kwietniu – po marcowym pogorszeniu ocen – notowania rządu w stosunku do poprzedniego miesiąca zmieniły się nieznacznie. Niewielkie zmiany częściej były jednak na minus niż na plus. Autorzy raportu zaryzykowali stwierdzeniem, że w ostatnim czasie lekko narasta krytycyzm wobec rządzącego gabinetu.

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage – polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.