W poniedziałek 6 maja sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Szmydt zwrócił się do władz Biaorusi o ochronę. Wystąpił na konferencji prasowej w Mińsku, w centrum prasowym agencji państwowej BiełTA. Sędzia publicznie podpisał podanie o zwolnienie ze służby w warszawskim sądzie administracyjnym, poprosił władze białoruskie o udzielenie mu ochrony, a także wezwał polskie władze do odnowienia dialogu z Białorusią i Rosją. 

Zobacz wideo
Krzysztof Kwiatkowski: Bądźmy jak najdalej od ruskiego miru

Szmydt chce azylu w Białorusi. Miał rozpatrzyć skargi ws. dostępu do tajnych dokumentów

Wojewódzki Sąd Administracyjny przekazał w poniedziałek, że prezes WSA w Warszawie nie otrzymał od sędziego informacji o zrzeczeniu się przez niego urzędu. Poinformowano również, że Szmydt od 22 kwietnia do 10 maja „przebywa na urlopie wypoczynkowym”.

Tymczasem „Rzeczpospolita” opisała tego samego dnia, jakie sprawy w WSA rozpatruje Szmydt. Jak się okazuje, są to sprawy z udziałem „funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego oraz Kontrwywiadu Wojskowego, oraz o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa do tajnych dokumentów NATO i UE”.

Nazwisko Szmydta pojawia się przy sprawach zaplanowanych między innymi na 16 maja. Z trzynastu spraw, trzy są skierowane na posiedzenia niejawne i dotyczą ochrony danych osobowych, przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego przez ZUS czy prawa konkurencji. Pojawiają się także takie z udziałem szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Straży Granicznej.

„Jeszcze ciekawsza jest wokanda na 4 czerwca. Składy pod przewodnictwem Tomasza Szmydta miały tego dnia rozpatrywać m.in. sprawy z kodem 649 tj. dotyczące odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa. Chodziło o dostęp do informacji niejawnych o klauzulach 'NATO SECRET’ i 'SECRET UE/EU SECRET’ oraz klauzuli 'Tajne’. Nie wiadomo, do jakich informacji związanych z tymi sprawami mógł mieć dostęp sędzia Szmydt” – opisuje dziennik.

Polski sędzia chce azylu na Białorusi. Prokuratura Krajowa prowadzi czynności w sprawie

Prokuratura Krajowa podała w poniedziałek, że mazowiecki pion Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej z urzędu prowadzi czynności sprawdzające w związku z informacj o złożeniu przez sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosku o azyl polityczny w Białorusi.

Postępowanie sprawdzające prowadzone jest w kierunku przestępstwa z art. 130 paragraf 2 Kodeksu karnego, który głosi: „Kto biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, której przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat ośmiu albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.