Z danych przedstawionych na początku tego tygodnia przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,1 proc., wobec 5,3 proc. w marcu. W końcówce poprzedniego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 797,1 tys. bezrobotnych.

Zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie

Części osób pozostających bez pracy przysługuje zasiłek. Wraz z początkiem kwietnia wysokość zasiłku dla bezrobotnych wzrośnie. Waloryzacja świadczenia przeprowadzana jest co roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Waloryzacji nie dokonuje się jeśli wyżej wymieniony średnioroczny poziom cen nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu. Wysokość zasiłku zależy od „okresu uprawniającego do zasiłku” i wynosi:

  • 80 proc. kwoty zasiłku podstawowego dla bezrobotnych, których staż pracy nie przekracza 5 lat,
  • 100 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych, których staż pracy wynosi od 5 lat do 20 lat,
  • 120 proc. kwoty zasiłku podstawowego dla bezrobotnych, którzy przepracowali co najmniej 20 lat.

Od 1 czerwca br. będą zatem obowiązywać następujące kwoty zasiłku dla bezrobotnych:

  • 1209.94 zł netto przez pierwsze 3 miesiące pobierania zasiłku (przy stażu pracy poniżej 5 lat),
  • 1512.42 zł netto przez pierwsze 3 miesiące pobierania zasiłku (przy stażu pracy od 5 do 20 lat),
  • 1814.90 zł netto przez pierwsze 3 miesiące pobierania zasiłku (przy stażu pracy powyżej 20 lat),
  • 950.22 zł netto po 90 dniach (przy stażu pracy poniżej 5 lat),
  • 1187.73 zł netto po 90 dniach (przy stażu pracy od 5 do 20 lat),
  • 1814.90 zł netto po 90 dniach (przy stażu pracy powyżej 20 lat).

W większości przypadków zasiłek jest wypłacany przez 6 miesięcy, ale bezrobotni mający na utrzymaniu dziecko albo mieszkający w powiatach, w których stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, mogą pobierać świadczenie przez 12 miesięcy.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.