Instytut Wzornictwa Przemysłowego organizuje konkurs na upominki z okazji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. W ostatni piątek minął termin na nadsyłanie prac – podaje „Rzeczpospolita”. Polska będzie sprawować prezydencję, czyli przewodniczyć posiedzeniom Rady Unii Europejskiej, w pierwszym półroczu 2025 roku.

Dziennik podkreśla, że w sumie może to kosztować nasz kraj nawet 600 mln zł, z czego milion pójdzie na same upominki. „Tak wynika z regulaminu konkursu organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Regulamin głosi, że prezenty mają być pogrupowane w kilku kategoriach w zależności od hierarchii obdarowywanych” – czytamy.

Prezydencja w Radzie UE. Na czym polega?

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej jest sprawowana w systemie rotacyjnym kolejno przez wszystkie państwa członkowskie po sześć miesięcy każde. Kadencje zaczynają się od stycznia i od lipca danego roku. Przedstawiciele państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE – zarówno na szczeblu ministerialnym jak i eksperckim – odpowiadają za ustalanie porządku obrad posiedzeń oraz prowadzenie negocjacji w gronie państw członkowskich. 

Aby zapewnić kontynuację działań państw członkowskich sprawujących prezydencje, w 2009 roku traktatem lizbońskim wprowadzono system trio prezydencji. Jest to współpraca trzech państw, które kolejno sprawują po sobie przywództwo w Radzie UE. Wspólnie z Komisją Europejską przygotowują 18-miesięczny plan pracy. Na podstawie tego programu każde z trzech państw tworzy własny, bardziej szczegółowy sześciomiesięczny program.

Polska po raz pierwszy prezydencję w Radzie UE sprawowała w drugiej połowie 2011 roku. Trio prezydencji tworzyła wtedy wraz z Danią i Cyprem. Zgodnie z harmonogramem kolejny raz Polska będzie sprawować prezydencję w pierwszej połowie 2025 roku, a trio prezydencji stworzy ponownie z Danią i Cyprem. Obecne trio prezydencji Rady UE – od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku – składa się z Hiszpanii, Belgii i Węgier.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.