– ZUS rozpoczął wysyłkę listów do seniorów. W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w jednej kopercie otrzymają dwie ważne decyzje z ZUS-u. Będzie to decyzja waloryzacyjna oraz decyzja o przyznaniu tzw. trzynastki – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, cytowany przez Radio Zet.

O czym informuje ZUS?

Wysyłka listów zakończy się w drugiej połowie maja. Zakład poda w piśmie, o ile seniorom wzrosło w tym roku świadczenie (wskaźnik marcowej waloryzacji wyniósł 12,12 proc.), a także w jakiej wysokości została wypłacona 13. emerytura.

Przypomnijmy, że „trzynastka” została w tym roku po raz szósty. Świadczenie trafiło do osób:

  • uprawnionych do pobierania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • odbiorców renty szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej,
  • odbiorców świadczeń specjalnych, takich jak rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

W tym roku 13. emerytura wynosi 1780,96 zł brutto (przed rokiem było to 1588,44 zł), czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Od tej kwoty odjęta zostanie składka zdrowotna (9 proc.) oraz podatek dochodowy w wysokości 12 proc., jeżeli suma „trzynastki” i świadczenia podstawowego przekroczy kwotę 2500 zł brutto. Wypłata następuje automatycznie, nie trzeba składać żadnego wniosku.

– ZUS jest zobowiązany przepisami prawa do tego, aby taką informację przekazać świadczeniobiorcom. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych będzie realizowana – analogicznie jak w latach ubiegłych – łącznie z wysyłką decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego – w jednej kopercie – podkreśla rzecznik ZUS.

– Dzięki połączeniu wysyłki tych dwóch informacji ZUS oszczędza miliony – dwa osobne listy z powiadomieniami byłyby dwa razy droższe – dodaje.

Udział
© 2024 Wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.